MR

GMR

GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad.

Namens onze school zit Johan Frits Houwing in de GMR.

Meer info vindt u op de volgende sites:

MR Algemeen

GMR Comperio